กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ก.ย. 2558 02:07 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 02:06 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 01:52 ชาตรี ไชยโยธา แสดงความคิดเห็นเมื่อ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:51 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งานGoogleForm.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:51 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งาน Google Formทำข้อสอบ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:51 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งานGoogleDrive.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:51 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งานGoogle+.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:50 ชาตรี ไชยโยธา แนบ วิธีการเพิ่มผู้ดูแลระบบ (Admin Google Apps) ให้ดูแลได้เฉพาะองค์กร(OU)ที่กำหนดเท่านั้น.docx กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:50 ชาตรี ไชยโยธา แนบ google2.jpg กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:47 ชาตรี ไชยโยธา แนบ สร้างแบบทดสอบ 4 ตัวเลือกด้วย Google Form.docx กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:47 ชาตรี ไชยโยธา แนบ วิธีการเพิ่มผู้ดูแลระบบ (Admin Google Apps) ให้ดูแลได้เฉพาะองค์กร(OU)ที่กำหนดเท่านั้น.docx กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:46 ชาตรี ไชยโยธา แนบ หน่วยGoogleSlides.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:46 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งานGoogleForm.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:45 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งานGoogleDrive.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:45 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งานGoogle+.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:45 ชาตรี ไชยโยธา แนบ คู่มือการใช้งาน Google Formทำข้อสอบ.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:44 ชาตรี ไชยโยธา แนบ google2.jpg กับ เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:42 ชาตรี ไชยโยธา สร้าง เครื่องมือการนิเทศ
23 ก.ย. 2558 01:23 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 01:20 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 01:15 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 01:09 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 00:43 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 00:39 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ย. 2558 00:37 ชาตรี ไชยโยธา แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า